Dimecres 26 d’octubre a les 19h
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat, reserves aquí

Màrius Zorrilla, Commission

En el proper Chill Laus ens visita Màrius Zorrilla que, amb Gaizka Sampedro, forma Commission. Màrius ens explicarà què els va dur a fundar Commission, quines són els seus principals trets d’identitat i què és el que més els motiva per fer la seva feina. En Màrius ens mostrarà diferents projectes que han portat a terme al llarg dels anys, des de projectes més petits, fruit d’una inquietud més artística, fins a encàrrecs més comercials per a importants marques, per l’execució dels quals han disposat de més recursos.

Atenció! Aquest Chill Laus es trasllada a La Robadora, un bar al cor del Raval amb un ambient màgic, que acollirà aquesta trobada de disseny i ens rebrà amb Moritz i excel·lent companyia!

Us esperem!

Miércoles 26 de octubre a les 19h
Bar La Robadora
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado, reservas aquí

Màrius Zorrilla, Commission

En el próximo Chill Laus nos visita Màrius Zorrilla quien, junto a Gaizka Sampedro, forma Commission. Màrius nos contará qué les llevó a fundar Commission, cuáles son sus principales señas de identidad y qué es lo que más les motiva para hacer su trabajo. Durante el encuentro, Màrius nos mostrará diferentes proyectos que han llevado a cabo a lo largo de los años, desde proyectos pequeños, fruto de una inquietud más artística, hasta encargos más comerciales para importantes marcas, que han contado con más recursos.

Atención! Este Chill Laus se traslada a La Robadora, un bar en el corazón del Raval con un ambiente mágico, que acogerá este encuentro de diseño y nos recibirá con Moritz y excelente compañía!

Os esperamos!

Dimecres 28 de setembre a les 19h
Aules B+C, Disseny Hub Barcelona
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat, reserves aquí

Com treballa un dissenyador amb un client que està aprenent a crear una línia coherent amb la seva marca i que està en constant creixement?
Com treballa amb un client sense timings, però amb el que arribar tard no és una opció?

Estem preparats per a tot tipus de reptes?

En el proper Chill Laus, l’Àxel Durana ens explicarà quin ha estat el seu paper com a dissenyador en el procés de creixement d’una petita empresa editorial que ha passat a convertir-se en gestora de capçaleres editorials.

A través d’aquest cas pràctic, l’Àxel ens plantejarà com ha crescut al costat d’un client il·lusionat, que sap on vol arribar i que ha dipositat en el seu criteri i coneixement l’esperança perquè el seu producte arribi el més lluny possible. Un repte amb el qual tot dissenyador gràfic hauria de trobar-se alguna vegada.

L’Àxel ens explicarà, a més, com ha evolucionat en paral·lel la seva trajectòria professional fins a crear el seu propi estudi de disseny gràfic, Durana-Durana.

Miércoles 28 de septiembre a las 19h
Aulas B+C, Disseny Hub Barcelona
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado, reservas aquí

¿Cómo trabaja un diseñador con un cliente que está aprendiendo a crear una línea coherente con su marca y que está en constante crecimiento?
¿Cómo trabaja con un cliente sin timings, pero con el que llegar tarde no es una opción?

¿Estamos preparados para todo tipo de retos?

En el próximo Chill Laus, Àxel Durana nos explicará cuál ha sido su papel como diseñador en el proceso de crecimiento de una pequeña empresa editorial que ha pasado a convertirse en gestora de cabeceras editoriales.

A través de este caso práctico, Àxel nos planteará cómo ha crecido junto a un cliente ilusionado, que sabe dónde quiere llegar y que ha depositado en su criterio y conocimiento la esperanza para que su producto llegue lo más lejos posible. Un reto con el que todo diseñador gráfico debería encontrarse alguna vez.

Àxel nos contará, además, cómo ha evolucionado en paralelo su trayectoria profesional hasta crear su propio estudio de diseño gráfico, Durana-Durana.

Dimecres 6 de juliol a les 19h
Aules B+C, Disseny Hub Barcelona
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat, reserves aquí

Andrés Requena

En el proper Chill Laus ens visita l’Andrés Requena, dissenyador gràfic i director de Mart qui, després de 15 anys saltant entre estudis i agències de tota índole, en 2014 decideix trencar amb les tedioses jerarquies i muntar el seu propi estudi unipersonal, Requena Design Office.
Requena ens parlarà del seu recorregut professional, des dels seus inicis com a dissenyador en captivitat fins a l’actualitat, en la qual combina el seu treball professional especialitzat en identitat, editorial i il·lustració pictòrica amb projectes d’activisme gràfic social

Miércoles 6 de julio a las 19h
Aulas B+C, Disseny Hub Barcelona
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado, reservas aquí

Andrés Requena

En el próximo Chill Laus nos visita Andrés Requena, diseñador gráfico y director de Marte quien, después de 15 años saltando entre estudios y agencias de toda índole, en 2014 decide romper con las tediosas jerarquías y montar su propio estudio unipersonal, Requena Design Office. Requena nos hablará de su recorrido profesional, desde sus inicios como diseñador en cautividad hasta la actualidad, en la que combina su trabajo profesional especializado en identidad, editorial e ilustración pictórica con proyectos de activismo gráfico social.

Dimecres 18 de maig les 19h
Aules B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat, reserves aquí

Arnau Pi

En el proper Chill Laus ens endinsarem en el disseny focalitzat en el sector musical de la mà de l’Arnau Pi que, des de l’inici de la seva carrera, ha desenvolupat la majoria del seu treball sobre discos i posters de concerts. “M’encanta poder plasmar les meves idees en un suport físic i durador, com pot ser un disc de vinil”, afirma. “És un format totalment diferent, que dóna moltes possibilitats i, al mateix temps, té aquest punt obsolet que ho converteix més en un objecte de col·lecció que no pas en alguna cosa realment funcional i útil”.

L’Arnau ens explicarà quins són els seus referents, com han marcat la seva forma de treballar i com han influït en el seu estil. També ens explicarà curiositats de gurús del “disseny musical” com Reid Milers, Peter Saville, Jamie Reid i Hipgnosis Collective.

Per acabar, compartirà amb nosaltres quin és el seu procés creatiu i com crea les seves portades, en ocasions investigant formats i tècniques d’impressió més alternatives, intentant buscar sempre un punt artístic que doni valor al propi disc.


Miércoles 18 de mayo a las 19h
Aulas B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado, reservas aquí

Arnau Pi

En el próximo Chill Laus nos adentraremos en el diseño focalizado en el sector musical de la mano de Arnau Pi que, desde el inicio de su carrera, ha desarrollado la mayoría de su trabajo sobre discos y posters de conciertos. “Me encanta poder plasmar mis ideas en un soporte físico y duradero, como puede ser un disco de vinilo”, afirma. “Es un formato totalmente diferente, que da muchas posibilidades y, a su vez, tiene ese punto obsoleto que lo convierte más en un objeto de colección que no en algo realmente funcional y útil”.

Arnau nos explicará cuáles son sus referentes, cómo han marcado su forma de trabajar y cómo han influido en su estilo. También nos contará curiosidades de gurús del “diseño musical” como Reid Miles, Peter Saville, Jamie Reid y Hipgnosis Collective.

Para acabar compartirá con nosotros cuál es su proceso creativo y cómo crea sus portadas, en ocasiones investigando formatos y técnicas de impresión más alternativas, intentando buscar siempre un punto artístico que dé valor al propio disco.

Dimecres 27 d’abril les 19h
Aules B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat, reserves aquí

Jesús Morentin, BunkerType

En el proper Chill Laus Jesús Morentin reflexionarà sobre l’absurd i la desraó d’obstinar-se en seguir fent ús de tècniques obsoletes d’impressió a l’actualitat, per explicar-nos, a continuació, com i per què va crear BunkerType, un taller artesanal en el qual treballa usant el sistema d’impressió tradicional amb tipus mòbils de fusta i plom.

Finalment ens presentarà “The New Call”, l’últim projecte de BunkerType, que recull el testimoni del seu anterior acostament a HN Werkman per proposar una nova reinterpretació, més madura i personal, a una de les obres més paradigmàtiques de l’autor holandès: “The Next Call”. Una visió des de dins que ens permetrà conèixer el peculiar procés de muntatge i impressió amb antics tipus mòbils i en el qual ens parlarà dels diferents recorreguts conceptuals que vertebren les seves interpretacions.

Dissenyador gràfic vinculat des de 1996 a la docència, Jesús Morentin va iniciar al 2009 un projecte de recerca i recuperació d’antics mètodes d’impressió amb processos íntegrament manuals usant tipografies de plom i fusta i va crear el seu propi taller, BunkerType. Des de llavors camina donant-li voltes al que fa per a intentar explicar-ho als seus amics.

Això és el màxim al que ha arribat:

Què és BunkerType?
Sovint crec que ni jo mateix ho sé…

BunkerType no és una mirada al passat.
Tampoc és una impremta ni jo sóc impressor.
No pretenc recuperar cap ofici ni faig treballs d’impressió comercial.
No m’interessen la il·lustració vectorial, el treball en ordinador, ni els fotopolímers.

M’interessa el concepte, el procés i el muntatge amb tipus mòbils.
M’encanta assumir les limitacions del sistema tipogràfic tradicional.
M’emociona poder burlar les limitacions del sistema tipogràfic tradicional.
M’agrada advertir la materialitat de les lletres, sostenir-les i apreciar-les com a objectes.

No sóc impressor, simplement gaudeixo imprimint.


Miércoles 27 de abril a las 19h
Aulas B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado, reservas aquí

Jesús Morentin, BunkerType

En el próximo Chill Laus Jesús Morentin reflexionará acerca de lo absurdo y la sinrazón de obstinarse en seguir usando técnicas obsoletas de impresión en la actualidad, para explicarnos, a continuación, cómo y porqué creó BunkerType, un taller artesanal en el que trabaja usando el sistema de impresión tradicional con tipos móviles de madera y plomo.

Finalmente nos presentará “The New Call”, el último proyecto de BunkerType, que recoge el testigo de su anterior acercamiento a HN Werkman para proponer una nueva reinterpretación, más madura y personal, a una de las obras más paradigmáticas del autor holandés: “The Next Call”. Una visión desde dentro que nos permitirá conocer el peculiar proceso de montaje e impresión con antiguos tipos móviles  y en el que nos hablará de los distintos recorridos conceptuales que vertebran sus interpretaciones.

Diseñador gráfico ligado desde 1996 a la docencia, Jesús Morentin inició en 2009 un proyecto de investigación y recuperación de antiguos métodos de impresión con procesos íntegramente manuales usando tipografías de plomo y madera y creó su propio taller, BunkerType. Desde entonces anda dándole vueltas a lo que hace para intentar explicárselo a sus amigos.

Esto es lo máximo a lo que ha llegado:

¿Qué es BunkerType?
A menudo creo que ni yo mismo lo sé…

BunkerType no es una mirada al pasado.
Tampoco es una imprenta ni yo soy impresor.
No pretendo recuperar ningún oficio ni hago trabajos de impresión comercial.
No me interesan la ilustración vectorial, el trabajo en ordenador, ni los fotopolímeros.

Me interesa el concepto, el proceso y el montaje con tipos móviles.
Me encanta asumir las limitaciones del sistema tipográfico tradicional.
Me emociona poder burlar las limitaciones del sistema tipográfico tradicional.
Me gusta advertir la materialidad de las letras, sostenerlas y apreciarlas como objetos.

No soy impresor, simplemente disfruto imprimiendo.

Dimecres 30 de març a les 19h
Aules B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat, reserves aquí

Chill Laus Kids

Aquesta edició del Chill Laus estarà centrada en projectes creatius que tenen com a eix central la figura dels nens i el seu desenvolupament en la nostra societat.

Per una banda tindrem la Mavi Villatoro, fundadora de la plataforma Mammaproof, un projecte obert i col.laboratiu amb el que comparteix els millors llocs de la ciutat, alhora que promou una ciutat més amable y respectuosa amb els infants.

D’altra banda, la Cristina Fernández, arquitecta de formació, ens explicarà la seva reconversió en el moment que va crear la firma de moda per nens Little Creative Factory, un projecte que l’ha portat a ser la primera firma de l’estat en desfilar a la Petit Parade de Nova York.

Finalment, la Martha Zimmerman, fundadora i directora de Plom Gallery, una galería d’art per nens, ens mostrarà el poder de l’art com a eina de formació i desenvolupament humà dels nens que estimula la creativitat, la imaginació, la cultura de l’esforç i l’autoestima.

Miércoles 30 de marzo a las 19h
Aulas B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado, reservas aquí

Chill Laus Kids

Esta edición del Chill Laus estará centrada en proyectos creativos que tienen como eje central la figura de los niños y su desarrollo en nuestra sociedad.

Por un lado tendremos a Mavi Villatoro, fundadora de la plataforma Mammaproof, un proyecto abierto y colaborativo con el que comparte los mejores lugares de la ciudad, a la vez que promueve una ciudad más amable y respetuosa con los niños.

Por otro lado, Cristina Fernández, arquitecta de formación, nos explicará su reconversión en el momento en que creó la firma de moda para niños Little Creative Factory, un proyecto que le ha llevado a ser la primera firma del estado en desfilar en la Petit Parade de Nueva York.

Finalmente, Martha Zimmerman, fundadora y directora de Plom Gallery, una galería de arte para niños, nos mostrará el poder del arte como herramienta de formación y desarrollo humano de los niños que estimula la creatividad, la imaginación, la cultura del esfuerzo y la autoestima.

Dimecres 27 de gener a les 19h
Aules B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat, reserves aquí

Sebas Ribas

Sebas Ribas és un dissenyador d’interfície i d’experiència d’usuari.
En 2013 va donar el salt a Nova York, on treballa des de llavors per Fjord.
Havent treballat per a clients com BBVA, Barclays, Citi, Telefónica, Verizon, AIG o Meijer entre d’altres, Sebas ens parlarà sobre com, en el seu procés d’adaptació a una cultura de treball i de disseny tan diferent com és l’americana, aprendre a créixer sense oblidar els valors més purs de la professió.

Miércoles 27 de enero a las 19h
Aulas B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado, reservas aquí

Sebas Ribas

Sebas Ribas es un diseñador de interfaz y de experiencia de usuario.
En 2013 dio el salto a Nueva York, donde trabaja desde entonces para Fjord.
Habiendo trabajado para clientes como BBVA, Barclays, Citi, Telefónica, Verizon, AIG o Meijer entre otros, Sebas nos hablará acerca de cómo, en su proceso de adaptación a una cultura de trabajo y de diseño tan diferente como es la americana, aprender a crecer sin olvidar los valores más puros de la profesión

Dimarts 24 de novembre a les 19.30h
Sala C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38
Entrada lliure fins a omplir aforament

ADCE Night

En el proper Chill Laus celebrem l’ADCE Night, la festa de lliurament de premis als guanyadors espanyols de la 24a edició dels ADCE Awards 2015. Vine a gaudir de l’excel·lència creativa amb nosaltres i a conèixer els autors dels projectes premiats!

Ens acompanyaran Marc Català (Mucho) i Miguel Ángel Duo (CHINA), membres del jurat dels premis d’enguany.

Programa:

- Benvinguda de l’ADG-FAD

- Presentacions dels treballs premiats per part dels seus equips creatius:

ORS 2015

“Strange Plants” de Folch
“Grafting Architecture” de Bildi Grafiks
“There is no bigger prize than sharing” de Leo Burnett Madrid

PLATES 2015

“Canal+ Rebrand” d’Erretres
“Llavors” de Senyor Estudi
“Abortion Travel” de DDB Spain
“Christmas Zoetropes for TVE” de Cómodo Screen

- Lliurament de Diplomes als Nominats

… i cap celebració del disseny és una festa sense pica-pica, cervesa Moritz i bona música, enguany amb el DJ Pablo Benito.

T’esperem!

Martes 24 de noviembre a las 19.30h
Sala C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38
Entrada libre hasta llenar aforo

ADCE Night

En el próximo Chill Laus celebramos la ADCE Night, la fiesta de entrega de premios a los ganadores españoles de la 24ª edición de los ADCE Awards 2015. Ven a celebrar la excelencia creativa con nosotros y a conocer a los ganadores de los proyectos premiados!

Nos acompañarán Marc Català (Mucho) y Miguel Ángel Duo (CHINA), miembros del jurado de los premios de este año.

Programa:

- Bienvenida de ADG-FAD

- Presentaciones de los trabajos ganadores por parte de los equipos creativos:

OROS 2015

“Strange Plants” de Folch
“Grafting Architecture” de Bildi Grafiks
“There is no bigger prize than sharing” de Leo Burnett Madrid

PLATAS 2015

“Canal+ Rebrand” de Erretres
“Llavors” de Senyor Estudi
“Abortion Travel” de DDB Spain
“Christmas Zoetropes for TVE” de Cómodo Screen

- Entrega de Diplomas a los Nominados

… y ninguna celebración del diseño es una fiesta sin pica-pica, cerveza Moritz y buena música, este año con el DJ Pablo Benito.

Te esperamos!

Dimecres 28 d’octubre a les 19h
Aules B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socis FAD i estudiants acreditats gratuït
Aforament limitat, reserves aquí


MANSON

En el proper Chill Laus ens visita MANSON, un estudi creatiu que tot just comença a prendre forma: va obrir fa un any a Barcelona i, com que no han parat, se’ls ha passat el temps volant. MANSON està integrat per quatre col·legues —en Tomás, en Pau, en Martí i l’Oriol— amb trajectòries diferents però que es van trobar i van pensar que podíen col·laborar i complementar-se en un projecte comú.

Des de que van obrir han col·laborat amb artistes i professionals de diversos sectors —treballant amb tècniques tan diferents que van de la plastilina al 3D— per fer vídeoclips, anuncis, branded content, ganivets, virals, aplicacions…

MANSON ha desenvolupat projectes tant diferents com la peça d’en Mark Mothersbaugh per una multinacional immensa com Google o l’Instagram de l’Abdou Diouf per un festival de fotografia tan petit que segurament no n’heu sentit a parlar mai; tan diferents com la campanya de Solvia i el Fandango de la Libertad.

No volen especialitzar-se ni posar límits al que fan. Al contrari: són curiosos i s’ho passan bé fent coses noves, quantes més millor!

Els vols conèixer?


Miércoles 28 de octubre a las 19h
Aulas B+C, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37-38, Planta -1
Entrada: 3 euros
Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito
Aforo limitado, reservas aquí

MANSON

En el próximo Chill Laus nos visita MANSON, un estudio creativo que apenas empieza a tomar forma: abrieron hace un año en Barcelona y, como no han parado, se les ha pasado el tiempo volando. MANSON está integrado por cuatro colegas —Tomás, Pau, Martí y Oriol— con trayectorias diferentes que se encontraron y pensaron que podrían colaborar y complementarse en un proyecto común.

Desde que abrieron han colaborado con artistas y profesionales de varios sectores —trabajando en técnicas tan diferentes que van de la plastilina al 3D— para hacer videoclips, anuncios, branded content, cuchillos, virales, aplicaciones…

Han desarrollado proyectos tan diferentes como la pieza de Mark Mothersbaugh para una multinacional inmensa como Google o el Instagram de Abdou Diouf para un festival de fotografía tan pequeño que seguramente nunca habréis oído a hablar de él; tan diferentes como la campaña de Solvia y el Fandango de la Libertad.

No quieren especializarse ni poner límites a lo que hacen. Todo lo contrario: son curiosos y se lo pasan bien haciendo cosas nuevas, cuantas más mejor!

¿Quieres conocerles?

Dimarts 29 de setembre a les 19h
Sala B
, Disseny Hub Barcelona
Pl. De les Glòries Catalanes 37-38, planta B
19:00 – Obertura de portes
19:30 – Inici del Gran Chill Laus
Entrada: 5 euros (Socis FAD i estudiants acreditats gratuït)
Aforament limitat, reserves aquí
(Assumpte: GRAN CHILL LAUS)

En el marc dels Chill Laus d’aquesta temporada proposem un Gran Chill Laus sobre com la vida, l’amor, el desamor i les males companyies han portat a una sèrie de persones a apostar per noves idees, a prestar una atenció especial al que NO els hi havien ensenyat, a perdre la por a posar peu, cos o ànima en altres disciplines.

Perquè és aquí, en l’encreuament de disciplines, on es troba la indisciplina.

Benvinguts a Indisciplinats.


Intervindran:

Daniel Armengol Altayó
Inventor, enginyer i dissenyador, redefineix l’enteniment entre persones i màquines creuant les esferes de l’art i del disseny, sempre amb una aura de joc i exploració. Actualment està desenvolupant projectes al seu propi estudi i realitzant instal·lacions interactives amb GIF ME.

John Talabot
Va estudiar guionisme però la seva passió per la música el va portar a apostar per ella i a dedicar-li la seva vida professional, on el disseny gràfic està sempre present a través de la seva discogràfica Hivern Discs.

Editorial Terranova
Ens acompanyarà a través de la pantalla Luis Cerveró, que compagina el seu treball en el sector audiovisual com a soci i realitzador de la productora O amb la direcció de l’editorial Terranova, que publica llibres amb un disseny cuidat de la mà d’Ana Domínguez, present al debat.

Raúl Goñi
D’origen navarrès, membre del col·lectiu Grrr i creador de la Festa del Grafisme, practica la docència en diferents universitats de Barcelona. Al llarg de la seva carrera ha desenvolupat des de peces de comunicació per a petites i grans marques fins a itineraris sensorials per a l’espai públic a través dels seus estudis Inclusive Studio i Goñi Studio.

Presentat i moderat per Pau Garcia, membre de Domestic Data Streamers i de la Junta de l’ADG-FAD.

Martes 29 de septiembre a las 19h
Sala B, Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes 37-38, planta B
19:00 – Apertura de puertas
19:30 – Inicio del Gran Chill Laus
Entrada: 5 euros (Socios FAD y estudiantes acreditados gratuito)
Aforo limitado, reservas aquí
(Asunto: GRAN CHILL LAUS)

En el marco de los Chill Laus de esta temporada proponemos un Gran Chill Laus sobre cómo la vida, el amor, el desamor y las malas compañías han llevado a una serie de personas a apostar por nuevas ideas, a prestar una atención especial a lo que NO les habían enseñado, a perder el miedo a poner pie, cuerpo o alma en otras disciplinas.

Porque es aquí, en el cruce de disciplinas, donde se encuentra la indisciplina.

Bienvenidos a Indisciplinados.


Intervendrán:

Daniel Armengol Altayó
Inventor, ingeniero y diseñador, redefine el entendimiento entre personas y máquinas cruzando las esferas del arte y del diseño, siempre con una aura de juego y exploración. Actualmente está desarrollando proyectos en su propio estudio y realizando instalaciones interactivas con GIF ME.

John Talabot
Estudió guionismo pero su pasión por la música le llevó a apostar por ella y a dedicarle su vida profesional, donde el diseño gráfico está siempre presente a través de su discográfica Hivern Discs.

Editorial Terranova
Nos acompañará a través de la pantalla Luis Cerveró, quien compagina su trabajo en el sector audiovisual como socio y realizador de la productora O con la dirección de la editorial Terranova, que publica libros con un diseño cuidado de la mano de Ana Domínguez, presente en el debate.

Raúl Goñi
De origen navarro, miembro del colectivo Grrr y creador de la Festa del Grafisme, practica la docencia en diferentes universidades de Barcelona. A lo largo de su carrera ha desarrollado desde piezas de comunicación para pequeñas y grandes marcas hasta itinerarios sensoriales para el espacio público a través de sus estudios Inclusive Studio y Goñi Studio.

Presentado y moderado por Pau Garcia, miembro de Domestic Data Streamers y de la Junta de ADG-FAD.

Older entries »

Hosted by CDMON